PUBLICACIONES DE INVESTIGADORES DE LA FACULTAD DE CC BIOLÓGICAS
Mostrando publicación


López, M.C., Galán, B., Carmona, M., Llorens, J.M.N., Peretó, J., Porcar, M., Getino, L., Olivera, E.R., Luengo, J.M., Castro, L., García, J.L.

Xerotolerance: a new property in exiguobacterium genus

(2021) Microorganisms, 9 (12), art. no. 2455

DOI: 10.3390/microorganisms9122455